Knabstrup Keramik Knabstrup vase 20 cm hvit

375.00 kr

Knabstrup vase 20 cm hvit
Knabstrup Keramik Knabstrup vase 20 cm hvit

375.00 kr